Platby

Souhrnné informace popisující proces úhrady služby. Za platbu se považuje úhrada služby ze strany zákazníka.

Platby za službu

Jaké jsou možnosti zaplacení úklidu?

Doklad o zaplacení